【Hello Bonnie 國際親子台】跟孩子談死亡

【Hello Bonnie 國際親子台】跟孩子談死亡

上回談到雪雪終於3歲了,Trouble Two結束後,她成為了「問題孩子」,每日都提出100個「點解嘅」來考驗我的通識程度及答題耐性。

「媽咪,點解會塞車嘅?」、「點解你要返工嘅?」、「點解今朝見唔到狗狗嘅?」、「點解有啲小朋友會唔乖嘅?」、「點解個盞紅燈咁耐嘅?」

 

有次沈爸爸問我,為甚麼一定要答她的「點解嘅」?本來我打算以一堆育兒理論,包括「積極對小朋友作出適切回應,是建立安全感的來源」、「鼓勵孩子多問6個W,有助孩子思考」回答云云。怎料後來卻發現,原來沈爸爸出的是哲學題,而不是常識題。他表示:「是不是應該要讓她知道,世界上不是所有事都會有『點解』的?」

 

不是所有事都有『點解』的 

解釋不到的事,其實的確在我們生活日常。而人生,往往真的有很多我們答不到的「點解」。看到世界上不同的苦難,我們自己也會經常問「點解」;面對現在的社會,我們也不止一次問「點解」咁都得。而作為父母,最難於啟齒向孩子解釋的,除了是我係點樣嚟㗎?–這一類「性教育」問題,另一樣也許就是談「生死」了。現代醫學昌明,這一代的孩子很多時也會與上兩、三代同堂。不過,也終有一日,孩子也要面對死亡這個看次遙遠,但卻又不太遠的課題。以往,我們的上一代,多數以「佢去咗好遠好遠嘅地方」交代親人離世。到我們這一代,我們又有多大信心跟孩子直接談生死呢?

 

有位前輩近日出版了數本童書,得知雪雪雪糕跟沈爸爸一樣,也是書痴,所以贈書數本,好讓我可以跟她們閒時共讀。她介紹其中一本書時更細心談到,「這本是談親人離世的,取材自真人真事,你看看孩子能否看得明白?她讀後會不會有陰影呢?」

 

「外婆,你幾時幾時回來?」

雪雪跟外婆親厚,當晚一聽我說這本書是關於「婆婆」的,就立即要我跟她說故事。於是我也沒有考慮太多如何解釋生死,就跟她說起這個故事來。我們由頭到尾把這故事完成一遍,原來把複雜的人生化成童書故事,說起來,倒沒有原先想像的困難,雪雪還聽得很入神哩!

 

她這個年紀,會專注聽故事之餘,也會很留心圖書內的圖像及每頁內的細節。例如:故事文字並沒有交代一句,媽媽不開心,但圖書上卻畫了一個有兩滴淚水的媽媽,雪雪會指著說:「媽咪,喊喊。」於是我就可以趁機跟她說,親人離開了,原來是會不開心的,是可以有情緒的,但一家人是會一起面對的。

 

又有一幕是書中的小女孩夢見婆婆,於是我又可以跟雪雪談到,原來親人離開了,我們是會有一段時間見不到她。「不過,她會在天上守望著我們的,我們也可能有些會在夢中看見她的⋯⋯」這既是現實,也是一點真實的心靈安慰。

 

最後我發現,跟孩子談生死,並沒有想像中難於啟齒,尤其當我們在還未真正需要面對、未會帶著太激動情緒時進行,孩子可以在平靜的情況下,知道將來有機會面對的,會是什麼一回事,是可以很正面的。也許,有人會問,需要這麼早談嗎?我認為,這些忌諱跟性教育一樣,愈早談、愈在平常日子談,效果愈好。既然這些都是孩子終要面對的真實人生,為何要刻意避開呢?

 

雪雪聽完故事當晚,不但沒有任何驚恐反應或心理陰影,反而,在往後一周,她每日要我跟她說一次這個「婆婆」故事,弄得真正的婆婆也哭笑不得!